Media

Press Conference on “Ongoing Encroachment on Buriganga and Re-excavation Project” 24th June, ’16: News Links:

Gazi TV News:

SA TV News

Ekushe TV News

Desh TV News

Baishakhi TV News

ATN Bangla News